Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk ondernemen of duurzaam ondernemen is tegenwoordig een hot item. Het is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Oftewel: wees goed voor mens en milieu en je zult ervan profiteren.

Onze doelstellingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Ons MVO-beleid is gebaseerd op de drie hierboven genoemde uitgangspunten, namelijk:

PLANET

 • Duurzaam slopen; dat wil zeggen zo veel mogelijk streven naar een 100% recycling van uitkomende materialen.
 • CO2-reductie door zoveel mogelijk gebruik te maken van zuinige machines en bij investeringen in nieuw materieel te letten op een zo klein mogelijke uitstoot.
 • Op een bewuste manier omgaan met het gebruik van grondstoffen.
 • Aandacht geven aan duurzaamheid bij investeringen.

PEOPLE

 • Het garant staan voor gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, bijvoorbeeld door het gratis verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie geven over het juiste gebruik hiervan.
 • Het milieubewustzijn van onze medewerkers proberen te verbeteren door middel van instructie.
 • Het voeren van evaluatiegesprekken met medewerkers over welzijn en veiligheid.
 • Medewerkers de mogelijk geven tot het volgen van opleidingen.

PROFIT

 • Een goed evenwicht tussen economisch, sociaal en milieu.
 • Lidmaatschap van de branchevereniging voor ondernemers in grondverzet en cultuurtechniek.
 • Het bieden van werkgelegenheid.

Neem direct telefonisch contact op via: 013-5342511
Of mail ons: info@stokkermans-goirle.nl

Bekijk hier onze promofilm